Produkty

Daňový kalendář 2019

LEDEN

X.1. Zdravotní pojištění OSVČ

20.1.Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, sociální pojištění OSVČ

26.1.DPH - daňové přiznání měsíční, čtvrtletní

ÚNOR

2.2. Silniční daň - daňové přiznání, daň z nemovitosti - daňové přiznání

X.2. Zdravotní pojištění OSVČ

20.2. Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, sociální pojištění OSVČ

25.2. DPH - daňové přiznání měsíční

BŘEZEN

X.3. Zdravotní pojištění OSVČ

16.3.Záloha na daň z příjmu čtvrtletní

20.3.Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, sociální pojištění OSVČ

25.3.DPH - daňové přiznání měsíční

31.3.Podání plné moci k zastupování daňovým poradcem pro odklad daně.
Podání přiznání k dani z příjmu za rok 2018

DUBEN

X.4.Zdravotní pojištění OSVČ

15.4.Záloha na silniční daň

20.4.Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, sociální pojištění OSVČ

27.4.DPH - daňové přiznání měsíční, čtvrtletní

30.4.Sociální a zdravotní pojištění - podání přehledu za rok 2018 OSVČ

KVĚTEN

X.5.Zdravotní pojištění OSVČ

20.5.Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, sociální pojištění OSVČ

25.5.DPH - daňové přiznání měsíční

ČERVEN

1.6. Daň z nemovitosti

X.6. Zdravotní pojištění OSVČ

15.6.Záloha na daň z příjmu čtvrtletní, pololetní

22.6.Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, sociální pojištění OSVČ

25.6.DPH - daňové přiznání měsíční

30.6.Podání přiznání k dani z příjmu za rok 2018 v prodloužené lhůtě

ČERVENEC

X.7.Zdravotní pojištění OSVČ

15.7.Záloha na silniční daň

20.7.Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, sociální pojištění OSVČ

27.7.DPH - daňové přiznání měsíční, čtvrtletní

30.7.Soc. a zdrav. pojištění - Podání přehledu za rok 2018 v prodl. lhůtě OSVČ

SRPEN

X.8.Zdravotní pojištění OSVČ

20.8.Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, sociální pojištění OSVČ

25.8.DPH - daňové přiznání měsíční

ZÁŘÍ

X.9. Zdravotní pojištění OSVČ

15.9.Záloha na daň z příjmu čtvrtletní

21.9.Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, sociální pojištění OSVČ

25.9.DPH - daňové přiznání měsíční

ŘÍJEN

X.10.Zdravotní pojištění OSVČ

15.10.Záloha na silniční daň

20.10.Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, sociální pojištění OSVČ

26.10.DPH - daňové přiznání měsíční, čtvrtletní

LISTOPAD

X.11.Zdravotní pojištění OSVČ

20.11.Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, sociální pojištění OSVČ

25.11.DPH - daňové přiznání měsíční

PROSINEC

X.12.Zdravotní pojištění OSVČ

15.12.Záloha na silniční daň. Záloha na daň z příjmu čtvrtletní, pololetní.

21.12.Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, sociální pojištění OSVČ

28.12.DPH - daňové přiznání měsíční